Sopo sing gelem Mijeti aku

Sopo sing gelem Mijeti aku

Sopo sing gelem Mijeti aku Nek Wedok : tak pek bojo Nek Lanang : bojone tak pek Topic:Gambar lucu sopo sing gelem mijeti akumeme wayahe pijetpegel ono/sing gelem mijetiseng gelem msopo sng gelem mojeti

Baca selengkapnya
LIKE THIS 35